Contact Us

Tel :
886-4-7716711
Fax :
886-4-7715257
E-Mail :
alex-zf119@alexander-yeh.com.tw; alex-zf158@alexander-yeh.com.tw
Address :
113, ALLEY 1, CHIAU KAN SHIAN, CHIAU CHUNG LI, LU KAN TOWN, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN, R.O.C.